A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

kostel Narození Panny Marie

Želiv, 2016

Byla provedena obnova varhan jako funkčního celku včetně konstrukcí skříní do předpokládaného původního stavu s respektováním vývoje do konce 18.stol. Původní nástroj postavil roku 1719 Jiří Vojtěch Dvorský do skříní dle návrhu Jana Blažeje Santiniho Aichela. V roce 1780 přestavoval varhany Pavel František Horák.