A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

fara

Černovice, 2012

Při rekonstrukci fary v Černovicích byly provedeny repliky původních okenních a dveřních výplní, instalovány nové podlahy, restaurována mansardová římsa, vytvořeno plaňkové oplocení.