A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

svatostánek, farní kostel Navštívení Panny Marie

Lomnice, 2012

Obnova dvířek svatostánku.