A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

synagoga

Boskovice, 2013

Do synagogy byly vyrobeny nové lavice, doplněny paprsky desatera, vyrobeno zábradlí k aronu.