A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

synagoga

Plzeň, 2013

Vytvořeny repliky vnitřních oken, repliky rozetových oken vnitřních i venkovních, vnější okna byly restaurovány.
Dále byla vytvořena replika vstupní přepážky, obnoveny dveřní otvory a vytvořeny nové vnitřní dveře, dále nové lavice.
Nové prvky byly replikované podle dochovaných fotografií a dobových zvyklostí.