A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

synagoga

Brandýs, 2013–2014

V rámci obnovy synagogy byla provedena rekonstrukce Áronu ha kodeš a klasicistně-empírových dvoupatrových ženských galerií dle předložené historické fotografie a indícií po odkryvech. Byla provedena také repase a repliky okenních výplní a dveří.