A.Q. – Attentus Qualitatis

Reference

Viniční dům

Praha Modřany, 2014

V rámci rekonstrukce stodoly byly obnoveny prkenné podlahy, replikovány výplně otvorů a provedeno oplocení se vstupní branou.